autyzm alfabet zaburzeń psychicznych

A jak autyzm – Alfabet zaburzeń psychicznych

Autyzm należy do grupy schorzeń psychicznych, określanych według powszechnie obowiązującej klasyfikacji ICD-10 jako całościowe zaburzenia rozwojowe. W przypadku autyzmu zaburzenia te będą się charakteryzowały nieprawidłowym rozwojem przed 3. rokiem życia oraz dysfunkcjami w zakresie interakcji społecznych, komunikacji oraz zachowania. Warto podkreślić, iż na początku choroby trudno jest zróżnicować autyzm z innymi chorobami (tzw. chorobami ze spektrum autyzmu), do których poza autyzmem dziecięcym należą m.in. autyzm atypowy, zespół Aspergera, zespół Retta, a także inne niesklasyfikowane zaburzenia rozwojowe. W społeczeństwie rozpowszechnienie tych wszystkich zaburzeń ocenia się na ok. 1%.

Objawy autyzmu, czyli początek i rozwój choroby

Warto podkreślić, iż autyzm dziecięcy jest zaburzeniem rozwojowym, co oznacza, że rozpoczyna się on na bardzo wczesnym etapie rozwoju mózgu dziecka. Wśród czynników predysponujących wymienia się przede wszystkim czynniki genetyczne i środowiskowe. Niemniej jednak dokładna geneza choroby nie jest jeszcze poznana. Tak samo jej początki mogą być bardzo różne i nie zawsze typowe, warto jednak prześledzić jej „książkowy” przebieg. Tak jak zostało wcześniej wspomniane, początek choroby rozwija się przed 3. rokiem życia. Wśród pierwszych niepokojących objawów autyzmu może znaleźć się zanik wcześniej wykształconej u dziecka mowy. Towarzyszyć temu może wzrost agresji, płaczliwość i wytworzenie się pewnych stereotypowych, wcześniej nieobserwowanych zachowań, takich jak kiwanie się czy uderzanie głową o ścianę. Podczas dalszego rozwoju choroby mogą ujawniać się kolejne objawy świadczące o nietypowym przetwarzaniu informacji przez mózg dziecka, a należą do nich:

  • Nieprawidłowy rozwój mowy – można powiedzieć, że dzieci chore na autyzm de facto żyją w swoim świecie, co oznacza, że mogą wykształcić również „swój język”, który będzie całkowicie niezrozumiały dla otoczenia, a dziecku będzie służył do zabawy.
  • Zaburzenia w odczytywaniu gestów i emocji – warto zaznaczyć, iż dzieci chore na autyzm mają bardzo ograniczoną mimikę, która zwykle jest poważna, nie oznacza to jednak, iż nie potrafią się one cieszyć, śmiać, czy płakać – te reakcje mogą być jednak często niedostosowane do sytuacji.
  • Sztywność zachowania – polega ona na tym, iż dzieci z autyzmem nie akceptują zmian w ich otoczeniu czy rytmie dnia.
  • Zaburzenia ruchowe – nie występują zawsze, lecz mogą towarzyszyć wyżej wymienionym; polegają one na wytworzeniu stereotypów ruchowych, czasem na tzw. niezgrabności ruchowej
Zobacz:  Zaburzenia autystyczne u dzieci i różne ich przyczyny

Diagnostyka i leczenie, czyli kiedy zgłosić się do lekarza?

Do lekarza należy zgłosić się zaraz po zaobserwowaniu wyżej opisanych niepokojących objawów u dziecka. Warto zaznaczyć, iż pojawienie się ich po 3. roku życia wcale nie oznacza, że dziecko jest zdrowe, gdyż granica wiekowa różnicuje tylko dwie jednostki chorobowe – tj. klasyczny autyzm dziecięcy oraz autyzm atypowy. Najodpowiedniejszym wyborem jest zgłoszenie się z dzieckiem do lekarza rodzinnego lub pediatry, który powinien w takiej sytuacji wystawić skierowanie do specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. W diagnostyce zaburzeń ze spektrum autyzmu bierze się pod uwagę przede wszystkim zachowanie dziecka w codziennych sytuacjach, a także badanie psychiatryczne dziecka. Po postawieniu odpowiedniej diagnozy bardzo ważne jest, aby w terapii chorego dziecka uczestniczył cały zespół składający się z psychologa, pedagoga, logopedy oraz lekarza psychiatry. Niestety, na ten moment nie wynaleziono żadnego leku, który mógłby skutecznie leczyć autyzm.
Od redakcji:

Informacje o tematyce medycznej prezentowane w artykule mają charakter poglądowy, nie mogące zastąpić profesjonalnej porady lekarskiej. W tym celu należy udać się do lekarza internisty lub lekarza o konkretnej specjalizacji. Artykuł ma charakter informacyjny – w razie problemów ze zdrowiem nie wahaj się w podjęciu decyzji o konsultacji lekarskiej.

źródła informacji:

  • [1] Gałecki P., Szulc A., Psychiatria, Edra Urban & Partner, Wrocław 2018 s. 382-383
  • [2] Autyzm – Medycyna praktyczna dla pacjentów

Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Zostaw komentarz