czytanie starczowzroczność

Korekcja starczowzroczności – soczewki czy okulary?

Płynący czas odciska na ludzkim organizmie poważne piętno. Poszczególne narządy z czasem przestają funkcjonować tak, jak wcześniej. Na różnego rodzaju dysfunkcje w sposób szczególny narażone są nasze oczy. U wielu osób z wiekiem uaktywniają się różnorakie wady wzroku, z którymi muszą się zmagać. Niezwykle częsta jest tak zwana prezbiopia, którą określa się także mianem starczowzroczności.

Charakteryzuje się tym, iż nasze oczy tracą zdolność akomodacji, co przejawia się pogorszonym widzeniem obiektów znajdujących się blisko nas. Oczywiście dysfunkcja ta przebiega inaczej u różnych osób, jednak główną metodą jej korekcji są soczewki progresywne. Zbudowane są one z trzech części, zwanymi krzywiznami sferycznymi – górna pozwala patrzyć w dal, środkowa na odległości pośrednie, dolna zaś dotyczy postrzegania rzeczy z bliska (najczęściej służy do czytania). Niezwykle ważne jest to, że nie istnieją uniwersalne soczewki, które odpowiadałyby każdemu. Znaczenie ma bowiem wiele elementów, które wpływają na ich prawidłowe dobranie.

Moc soczewek

Funkcjonuje pięć najważniejszy warunków związanych z dopasowaniem tych soczewek. Pierwszym z nich jest odpowiednie dostosowanie ich mocy (mierzonej w dioptriach) do głębokości wady. Gdy lekarz okulista określi pośrednią wartość, musi następnie uwzględnić tak zwaną addycję, czyli dołożenie mocy do dali (górna część) i bliży (dolna część). W ten sposób możliwe stanie się prawidłowe postrzeganie na każdą odległość. W przypadku bliży do czynienia mamy z plusami (moc dodatnia), natomiast dal określana jest w wartościach ujemnych.

Gdy moc zostanie dopasowana, pacjent powinien przez kilkanaście minut przetestować soczewki, aby mieć pewność, że każda część spełnia swoje funkcje.

Kolejnym warunkiem jest uwzględnienie, czy ze starczowzrocznością związana jest także inna wada, występująca wcześniej. Inne soczewki zostaną bowiem dobrane do krótkowzroczności, inne do dalekowzroczności, a jeszcze inne do astygmatyzmu.

Istotny styl życia

Jednak odpowiednia moc to nie wszystko. Dobór soczewek do prezbiopii związany jest bowiem również z ich rodzajem. Ten zaś uzależniony jest od naszego stylu życia, o którym należy poinformować lekarza specjalistę. Pozwoli mu to w dokonaniu właściwego wyboru.

Zobacz:  Alfabet chorób XXI wieku - Z jak Zapalenie opon mózgowych

Poszczególne rodzaje soczewek różnią się między sobą przede wszystkim rozmiarami części środkowej, odpowiedzialnej za widzenie pośrednie (nazywana jest ona kanałem progresywnym). Jeżeli pacjent ma dynamiczną pracę, ciągle znajduje się w ruchu bądź bardzo często korzysta z komputera, będzie potrzebował soczewek z szerokim kanałem, natomiast osoby bardziej statyczne lub rzadko patrzące w monitor będą potrzebowały soczewek z węższą częścią środkową.

Istnieją także specjalne soczewki progresywne dla kierowców. Pozwalają one dobrze postrzegać świat w trakcie jazdy.

Zachowanie pacjenta

Kolejnym warunkiem dopasowania i prawidłowego użytkowania soczewek progresywnych jest wiedza samego pacjenta. Musi on nauczyć się, w jaki sposób one działają, dzięki czemu w lepszym stopniu pozna ich naturę. Z pewnością skróci to okres adaptacyjny.

Ostatni warunek dotyczy natomiast nawyków pacjenta. Przede wszystkim należy porzucić wcześniejsze soczewki bądź okulary. Nie należy używać ich na przemiennie, gdyż wzrok dłużej będzie się przyzwyczajał.

Znaczenie ma również poszukiwanie odpowiedniego kąta widzenia. Aby go uzyskać, trzeba ruszać nie tylko oczami, ale również głową. Jest to ważne zwłaszcza podczas schodzenia ze schodów czy z podestu. Należy bowiem odpowiednio skręcić głowę, aby nie patrzyć za pomocą bliży.

Zazwyczaj okres adaptacyjny trwa od kilku godzin do kilku dni. Jeżeli w przeciągu dwóch tygodni pacjent nadal będzie miał problemy z prawidłowym użytkowaniem soczewek progresywnych, powinien zwrócić się do lekarza specjalisty. W doborze soczewek, sugerujemy wybór soczewek progresywnych w Kodano.pl. Niemniej, uwzględniając wszelkie poruszone wyżej kwestie, problemy z prawidłowym doborem nie powinny mieć miejsca.


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Zostaw komentarz