mindfulness redukcja stresu

Mindfulness, czyli jak uwolnić się od stresu

Stres jest wszechobecny w naszym codziennym życiu. Warto więc wypracować sobie metody, dzięki którym zminimalizujemy jego poziom. Nie wystarczy bowiem powiedzieć „nie stresuj się”, ba, na wiele osób takie sformułowanie działa wręcz przeciwnie i potęguje uczucie stresu. Kluczowy problem stanowi fakt, iż stres jest bardzo specyficznym przeciwnikiem, którego musi pokonać przede wszystkim osoba, na którą on działa. Wśród wielu różnych metod redukcji stresu niejako „wybija się” mindfulness, czyli rodzaj medytacji oparty na uważności.

Medytacja i religia

Na początek warto wyjaśnić pewną niedopowiedzianą kwestię. O ile medytacja jest narzędziem wykorzystywanym w buddyzmie, o tyle ona sama nie jest religią. Oznacza to, że każdy człowiek może stosować medytację, lecz nie musi być przy tym wyznawcą buddyzmu.

Na czym polega mindfulness?

Wbrew pozorom medytacja nie zawsze polega na wyciszeniu i relaksie. W technice mindfulness chodzi o głębokie przeżycie chwili, w której się znajdujemy. Chociaż w teorii nie brzmi to zbyt skomplikowanie, to dla pełnego opanowania techniki mindfulness konieczne jest wiele ćwiczeń i prób z zakresu medytacji. Niewątpliwie pomaga w tym specjalny program MBSR, czyli Trening Redukcji Stresu, opracowany przez profesora Jona Kabata-Zinna. Trwa on dokładnie 8 tygodni i składa się z 2-3 godzinnych cotygodniowych spotkań, podczas których uczestnicy szkolenia poznają nowe techniki rozwijania swojej uważności. Oczywiście w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów należy praktykować mindfulness jak najczęściej, a spotkania mają na celu tylko poznawanie kolejnych sposobów na pogłębianie uważności. Warto podkreślić, iż wspomniany trening jest dostępny także w formie książki.

Cele mindfulness, czyli każda praktyka dokądś zmierza

Oczywistym wydaje się fakt, iż mindfulness nie praktykuje się tylko dla przyjemności, lecz w celu osiągnięcia konkretnych, wymiernych efektów. Jeśli przyjmiemy, że stres jest reakcją na zagrożenie, powodujące zachwianie wewnętrznej równowagi zwanej homeostazą, to zadaniem mindfulness jest przywrócenie tej równowagi. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż wszystkie niżej wymienione korzyści mają swoje potwierdzenie w badaniach naukowych, co oznacza, iż skuteczne praktykowanie mindfulness naprawdę działa. Efektami tej praktyki są:

  • zwiększenie odporności organizmu;
  • poprawa jakości snu;
  • zwiększenie ilości pozytywnych myśli z jednoczesną redukcją myśli negatywnych (przykrych, natrętnych, ale także depresyjnych);
  • zmiany morfologiczne mózgu polegające na wzroście gęstości istoty szarej (a tym samym zwiększenie zdolności zapamiętywania, nauki, wyrażania emocji);
  • poprawa koncentracji, która umożliwia jeszcze większą mobilizację i wykorzystanie zdolności do nauki i zapamiętywania;
  • poprawa relacji międzyludzkich, która wiąże się z większą koncentracją na drugiej osobie oraz uważnym odbieraniem płynących od niej komunikatów (zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych);
  • wzmocnienie poczucia samoświadomości oraz pewności siebie – dzięki lepszej znajomości swoich mocnych i słabych punktów.
Zobacz:  5 zasad dobrych relacji w związku

Czy warto zaufać technice medytacji w ramach Mindfulness?

Patrząc na wyżej wymienione efekty, które są tylko tymi najważniejszymi – odpowiedź na postawione pytanie wydaje się być oczywista. Warto jednak zaznaczyć, iż efekty te nie przychodzą same – należy je odpowiednio wypracować za pomocą treningów, które wymagają przede wszystkim silnej mobilizacji i chęci poznania tajników mindfulness.


Od redakcji:

Informacje o tematyce medycznej prezentowane w artykule mają charakter poglądowy, nie mogące zastąpić profesjonalnej porady lekarskiej. W tym celu należy udać się do lekarza internisty lub lekarza o konkretnej specjalizacji. Artykuł ma charakter informacyjny – w razie problemów ze zdrowiem nie wahaj się w podjęciu decyzji o konsultacji lekarskiej.

źródła informacji:


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Zostaw komentarz