schizofrenia alfabet zaburzeń psychicznych

S jak schizofrenia – Alfabet zaburzeń psychicznych

Wśród wielu różnych chorób to właśnie choroby psychiczne wydają się być najmniej poznane i najbardziej tajemnicze. Jedną z nich jest właśnie schizofrenia, której występowanie szacuje się na około 1% populacji.

Co to za choroba? Czyli podstawowe informacje…

Schizofrenia przeważnie ma swój początek u ludzi młodych – przed 30. rokiem życia, bez względu na płeć. Bardzo ważny jest fakt, że choroba ta nie jest jakimś „dziwnym i niezrozumiałym wytworem, którym można się zarazić”, lecz w mózgu odpowiadają jej konkretne zmiany – zarówno strukturalne, jak i czynnościowe, chociaż nadal nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje.

Początek choroby, czyli jak to wszystko się zaczyna?

Schizofrenia ma wiele różnych objawów, może przebiegać w inny sposób, a z tego powodu ciężko jest wyznaczyć jakiś konkretny początek choroby. Czasami może ona rozwijać się stopniowo, nawet przez kilka lat, chociaż czasem może rozwinąć się w kilka dni. Najczulszym wskaźnikiem zmian w zachowaniu osoby chorej jest jej najbliższe otoczenie – najczęściej rodzina.

Objawy schizofrenii

Jak już wcześniej wspomniano, mogą być one bardzo różnorodne. Podejście do ich podziału i usystematyzowania zmieniało się na przestrzeni lat, niemniej jednak obecnie dzieli się je na dwie główne grupy, czyli objawy pozytywne oraz objawy negatywne. Do tych pierwszych należą tzw. objawy wytwórcze, czyli przede wszystkim urojenia i halucynacje. Te pierwsze to zaburzenia myślenia, które powodują, że pacjent wyraża twierdzenia i sądy sprzeczne z rzeczywistością, których nie jest w stanie skorygować pomimo dostarczenia dowodów ich fałszywości. Halucynacje z kolei to zaburzenia spostrzegania, które dotyczą nieprawidłowych doznań ze strony zmysłów pacjenta – mogą być one zarówno słuchowe, jak i wzrokowe, czy węchowe. Do objawów pozytywnych schizofrenii zaliczamy także inne formy zaburzeń myślenia. Mogą one sprawiać, że chory ma wrażenie, że obcy ludzie słyszą jego myśli albo też, że sam ma w głowie obce myśli.

Zobacz:  Komu jest potrzebny probiotyk?

Wśród drugiej grupy objawów schizofrenii, czyli objawów negatywnych, znajdziemy wszystkie te, które powodują, że chory wydaje się smutny i nieco wycofany ze swojego otoczenia. Do tej grupy zaliczamy także objawy dezorganizacji oraz zaburzenia funkcji poznawczych, czyli uwagi, pamięci, czy koncentracji.

Schizofrenia i różne jej odsłony

Najczęstszą postacią choroby jest tzw. schizofrenia paranoidalna. Charakteryzuje się ona znaczną przewagą objawów pozytywnych. Pozostałe postaci choroby występują dużo rzadziej, a różnią się one dominacją innych objawów prezentowanych przez pacjentów. W tym miejscu warto nadmienić, iż schizofrenia może mieć również różny przebieg. Najczęściej przebiega ona z rzutami choroby i jej remisjami, ale może również mieć przebieg postępujący.

Rozpoznanie i leczenie schizofrenii

Lekarz psychiatra rozpoznaje schizofrenię na podstawie konkretnych objawów, które obserwuje u pacjenta, uzupełniając je o informacje przekazywane przez najbliższych. Bardzo ważne jest, aby rozpoznanie zostało postawione z całkowitą pewnością, po wykluczeniu innych potencjalnych chorób.

Terapia schizofrenii opiera się przede wszystkim na lekach, jednak bardzo pomocne są także inne formy takie jak terapia zajęciowa, psychoterapia, czy psychoedukcja. Ryzyko wystąpienia po pierwszym drugiego rzutu choroby wynosi aż 80%. Niemniej jednak współczesne leczenie farmakologiczne jest w stanie zapewnić stosunkowo długie okresy remisji choroby.
Od redakcji:

Informacje o tematyce medycznej prezentowane w artykule mają charakter poglądowy, nie mogące zastąpić profesjonalnej porady lekarskiej. W tym celu należy udać się do lekarza internisty lub lekarza o konkretnej specjalizacji. Artykuł ma charakter informacyjny – w razie problemów ze zdrowiem nie wahaj się w podjęciu decyzji o konsultacji lekarskiej.

źródła informacji:


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Zostaw komentarz