praca zespołowa

Czy praca zespołowa jest lepsza od pracy indywidualnej?

Wiele osób wybiera pracę zespołową, ale są też i tacy, którzy znacznie lepiej odnajdują się w pracy indywidualnej. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami nawet najwybitniejsza jednostka nie jest w stanie uzyskać takich samych efektów co zespół składający się z kilku pracowników. Dlaczego tak jest?

Synergia – fakty mówią same za siebie

Dlaczego praca zespołowa jest efektywniejsza? Otóż działa tutaj efekt synergii. Wśród kilkuosobowego zespołu znajdują się indywidualne jednostki, które wyróżniają się umiejętnościami i kompetycjami rozwiniętymi na innych poziomach. Mają inne przekonania, myślą i zachowują się w odmienny sposób. Ponadto praca zespołowa pozwala redukować błędy do minimum, gdyż pracownicy wzajemnie się kontrolują i wskazują na pewne niedociągnięcia. Dochodzi tutaj jeszcze kwestia wzajemnego motywowania się i stymulowania myślenia kreatywnego. Obserwuje się również silniejsze identyfikowanie się ze wspólnymi celami, co odzwierciedla się adekwatnie do rezultatu pracy. Trzeba jednak przy tym zaznaczyć, że sprawniej i efektywnej przebiega praca w zespole składającym się z mniejszej liczby osób. Można wówczas uniknąć poczucia wyalienowania czy rozmycia się odpowiedzialności za wykonanie konkretnego zadania.

W przypadku pracy zespołowej odnotowuje się większą ilość pomysłów, różnorodność talentów, wspólną odpowiedzialność za zadanie, bardziej wydajną i efektowną pracę. Z kolei przy pracy indywidualnej nie trzeba martwić się konfliktami między członkami zespołu. Wszystkie zasługi może przypisać sobie jednostka wykonująca zadanie, może pracować we własnym tempie i korzystać z wybranych przez siebie metod działania.

Wpływ pracy indywidualnej i zespołowej na zdrowie

Dobra atmosfera w pracy to klucz do sukcesu. Wpływa na nią wiele czynników. Do najważniejszych można zaliczyć:

  • umiejętność komunikacji,
  • otwartość na potrzeby innych,
  • odpowiedzialność za pracę własną i pracę zespołu,
  • zdolność do kompromisu,
  • umiejętność budowania dobrej atmosfery.

Niestety jeśli w zespole pojawią się jednostki skłonne do egocentryzmu, alienacji, plotkowania, braku empatii i niepotrafiące słuchać, atmosfera staje się coraz bardziej napięta. To z kolei wpływa nie tylko na jakość pracy, ale także na samopoczucie pracowników.

Zobacz:  Jakie powinny być okulary rowerowe?

Pracując w pojedynkę, zwykle potrzeba więcej czasu, aby osiągnąć zamierzone cele. Z kolei długi czas pracy związany jest z pogorszeniem zdrowia fizycznego i psychicznego oraz samopoczucia. Z kolei permanentne zmęczenie zwiększa ryzyko popełnienia przykrego w skutkach błędu. Widać to wyraźnie w przypadku pracowników pracujących w zespole przez osiem godzin w porównaniu z kierownikiem średniego szczebla, pracującym dłużej niż dziesięć godzin dziennie. Znaczenie ma tutaj także możliwość kontrolowania godzin własnej pracy. Jeśli to kierownik decyduje o tym, kiedy zespół rozpocznie pracę i ją skończy, to skutek tego rodzaju pracy na zdrowie jest bardziej negatywny. Brak kontroli wiąże się ze stresem psychicznym i wręcz zwiększa absencję chorobową.


Was This Post Helpful:

1 votes, 5 avg. rating

Zostaw komentarz