halucynacje - alfabet zaburzeń psychicznych

H jak halucynoza – Alfabet zaburzeń psychicznych

Halucynoza jest pojęciem dosyć często używanym w języku potocznym, ale dość tajemniczym. Halucynoza, halucynacje, halucynowanie – są to określania, które zapewne część osób zrozumie jako po prostu „dziwaczne zachowanie”. Oczywiście jest w tym nieco prawdy, jednak halucynoza w psychiatrii jest bardzo konkretnym określeniem. Oznacza ono stan chorobowy, w którym występują omamy z towarzyszącymi im czasem urojeniami.

Od podstaw, czyli czym są halucynacje?

W celu uporządkowania pewnych terminów medycznych warto zapoznać się z pewnymi podstawami tzw. psychopatologii, czyli objawów występujących w psychiatrii. Halucynacje, zwane również omamami, są rodzajem zaburzeń spostrzegania otoczenia. Charakteryzują się one rozpoznawaniem nieistniejących zjawisk. Omamy mogą pochodzić praktycznie z każdego narządu zmysłu. Halucynacje słuchowe będą więc polegały na słyszeniu nieistniejących zjawisk – np. kiedy ktoś słyszy głosy, mimo że nikogo wokół nie ma. Omamy wzrokowe występują, kiedy pacjent widzi przedmiot, którego fizycznie nie ma. Obok omamów słuchowych i wzrokowych wyróżniamy również halucynacje węchowe, smakowe, czuciowe, węchowe i dotykowe.
Na marginesie warto dodać, iż psychiatrzy wyróżniają jeszcze tzw. pseudohalucynacje (objawy rzekome), w których postrzegane zjawiska mają źródło w ciele człowieka (np. kiedy pacjent słyszy głosy pochodzące z jego głowy/brzucha/ręki itp.). Halucynoidy różnią się z kolei od halucynacji tym, że pacjent jest w pełni świadomy tego, że odbierane przez niego bodźce są fałszywe (np. widzi zmarłą osobę, ale wie, że jej nie ma i że jest to objaw choroby).

Kiedy może wystąpić halucynoza?

Wbrew pozorom halucynoza jest stosunkowo rzadkim objawem. Wynika to z faktu, że pacjent musi być w pełni świadomy, aby ją stwierdzić. W przypadku, kiedy występują zaburzenia świadomości i halucynacje mówimy o zjawisku, jakim jest majaczenie – taka sytuacja zdarza się dużo częściej niż halucynoza. Główną przyczyną występowania halucynozy jest spożycie substancji psychoaktywnych, z których najczęściej jest to alkohol (wtedy mamy do czynienia z halucynozą alkoholową). Halucynoza może jednak wystąpić także w szeregu innych sytuacji, niekoniecznie psychiatrycznych, do których należy np. niedoczynność tarczycy.

Zobacz:  Daltonizm - objawy i korekcja

Halucynoza alkoholowa

Jak wspomniano wyżej, jest to najczęściej występująca forma halucynozy. Bardzo często występuje ona wraz z urojeniami (które należą do zaburzeń treści myślenia), jednak są one de facto objawem wtórnym do halucynacji, które pacjent zaczyna przeżywać i wprowadzać do rzeczywistości. W tej jednostce chorobowej występują najczęściej halucynacje słuchowe. Mogą mieć one zarówno formę ostrą (nagle pojawiają się i stosunkowo szybko ustępują) oraz przewlekłą. Pacjenci zazwyczaj słyszą głosy, które nawołują ich do picia, prowadzą dyskusje z pacjentem, jak również omawiają jego zachowanie. Bardzo niebezpieczne są głosy namawiające pacjenta do popełnienia samobójstwa czy agresywnych zachowań wobec innych osób. Nawet po wyjaśnieniu pacjentowi, że słyszane przez niego głosy nie są prawdziwe, nie powoduje to ich ustąpienia. Leczenie halucynozy alkoholowej jest przez to długie i nie zawsze prowadzi do całkowitego wyeliminowania objawów. Potrafią one utrzymywać się przez bardzo długi czas, również po całkowitym zaprzestaniu spożywania alkoholu.

Podsumowanie

Halucynoza jest jednostką chorobową, która występuje stosunkowo rzadko, gdyż zdecydowanie częściej występuje podobne schorzenie, jakim jest majaczenie. Niemniej jednak warto o niej wiedzieć, gdyż jej objawy mogą współwystępować z wieloma innymi objawami psychopatologicznymi. Halucynacje zasadniczo powinny zmniejszyć swoje nasilenie w wyniku odstawienia substancji je wywołujących lub w wyniku wyrównania zaburzeń elektrolitowych i/lub hormonalnych. Niemniej jednak objawy te mogą się utrzymywać znacznie dłużej i wymagać zastosowania farmakoterapii lekami przeciwpsychotycznymi.
Od redakcji:

Informacje o tematyce medycznej prezentowane w artykule mają charakter poglądowy, nie mogące zastąpić profesjonalnej porady lekarskiej. W tym celu należy udać się do lekarza internisty lub lekarza o konkretnej specjalizacji. Artykuł ma charakter informacyjny – w razie problemów ze zdrowiem nie wahaj się w podjęciu decyzji o konsultacji lekarskiej.

źródła informacji:


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Zostaw komentarz